Våra experter

FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 successivt byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men också om andra drogrelaterade fosterskador. På FAS-portalen samlar vi och presenterar fakta, verktyg och handfasta råd på ett lättillgängligt sätt. Forskare, eldsjälar inom olika professioner, myndigheter och opinionsbildare bidrar med expertis och forskningsresultat, råd och uppmuntran.

Ihsan Sarman

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och för tidigt födda barn under hela sitt yrkesliv. Han var även initiativtagare och verksamhetsansvarig för Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm, en enhet för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende som öppnade i mars 2014 och dit han fortfarande är knuten efter pensioneringen.

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar har ett brinnande intresse för sitt område, men det var en slump att det blev just alkoholrelaterade fosterskador som kom att fånga hennes intresse som forskare. Hon ”ramlade över” ett mycket speciellt patientmaterial med 79 personer som diagnosticerades med fetalt alkoholsyndrom, FAS, på 1970- och 1980-talen. I dag är hon en av få i Sverige – ja faktiskt i världen – som gjort långtidsstudier på hur skadorna påverkar i ett livstidsperspektiv.

katarina.wittgard@telia.com