FAS-föreningen svarar

Allmänna frågor om alkoholrelaterade fosterskador besvaras av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar på vardagar.


FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men ock… Läs mer

JoJo - 2020-10-23 09:35
Vad finns det för lag (LVU, LVM) som skyddar det ofödda barnet om mamman nyttjar narkotika och alkohol? Kan mamman tvångsomhändertas? Vad gäller rent juridiskt?
J
FAS-föreningen - 2020-10-25 14:37
Hej och tack för din fråga! I Sverige finns inga juridiska möjligheter att tvångsvårda en gravid kvinna enbart i syfte att skydda det ofödda barnet. (I Norge finns däremot en sådan lag). Det ofödda barnet är inte en juridisk person och har inga egna rättigheter. Det finns dock fall där man tillämpat LVM av gravida, men då ska det alltså vara fara för mammans hälsa som är grunden.
Adoption - 2020-09-30 12:45
Vi ska ev adoptera ett barn som har FAS, finns det någonstans man kan läsa om alkoholskador hos adopterade barn från andra länder?
A
FAS-föreningen - 2020-09-30 12:49

Tack för din fråga. Du kan läsa om adoption på FAS-portalen, du hittar det här https://www.fasportalen.se/St%C3%B6d-R%C3%A5d/Socialtj%C3%A4nst/Familjehem-och-adoption Lycka till med adoptionen!

Förskollärare - 2020-09-30 12:44
Hej! Jag jobbar på en förskola där vi har ett barn som inte riktigt är som alla andra. Hen springer bara runt och vekar aldrig bli trött. Hen kan inte koncentrera sig och verkar inte komma ihåg det vi pratar om. Han är adopterad och har alltid varit pytteliten för sin ålder. Det vi har läst om FAS verkar stämma med hen. Vad kan vi göra?
F
FAS-föreningen - 2020-09-30 12:57

Hej. Det finns mycket information som vänder sig till förskolepersonal på FAS-portalen och jag rekommenderar att ni tar upp det i arbetslaget. Det är viktigt att alla som möter barnet får samma kunskap, ni kan exempelvis använda studiematerialet Första [FASD] hjälpen, det finns att beställa på portalen. Ni är alltid välkomna att kontakta FAS-föreningen för att få råd! https://www.fasportalen.se/St%C3%B6d-R%C3%A5d/Skola-f%C3%B6rskola

Orolig - 2020-09-30 12:34
Jag fick precis veta att jag är gravid och är orolig för att jag var på fest i helgen och det blev ju en del vin där...
O
FAS-föreningen - 2020-09-30 12:37
Hej och tack för din fråga. Det är många som har druckit någon gång tidigt i graviditeten och i de flesta fall föds barnet friskt. Prata med din barnmorska om din oro och be om mer information!
Anna - 2020-09-19 19:37
Hejsan jag undrar vad THC står för i narkotikabrott
A
FAS-föreningen - 2020-09-21 15:16
Hej, din fråga ligger utanför vårt område så vi kan dessvärre inte ge dig något svar.
Annika - 2020-09-09 19:47
Är det farligare för någon som fas själv att dricka alkohol?
A
FAS-föreningen - 2020-09-10 11:36
Hej och tack för din fråga. Om man har FAS har man skador på hjärnan och den kan därför vara känsligare än normalt. För att hjälpa hjärnan att fungera så bra som möjligt är det viktigt att ta hand om den. Bäst är om man ser till att hjärnan får tillräckligt med näring och vila och inte utsätts för påfrestningar i onödan. När man dricker alkohol blir det påfrestningar på hjärnan och det är därför bra att vara försiktig, eller helst undvika alkohol helt.
Annika - 2020-09-09 19:44
Är det lika risk fullt att dricka alkohol under hela graviditeten? ( skadar bara ett glas bubbel ?)
A
FAS-föreningen - 2020-09-09 19:59
Ja det kan bli skador under hela graviditeten, du kan läsa ett mer utförligt svar på den frågan i expertchatten där Ihsan Sarman har besvarat den.
Förmodligen skadar inte ett glas bubbel, men ingen vet säkert och därför är det alltid bättre att avstå helt från alkohol när man väntar barn.
Annika Andersson - 2020-09-09 19:18
Vad kan jag som förskollärare göra om jag misstänker att ett barn 4 år på förskolan har fasd ? ( lever ej med biologiska vårdnadshavare)
AA
FAS-föreningen - 2020-09-10 11:31
Tack för din fråga Annika! En bra början är alltid att försöka få så mycket kunskap som möjligt om hur barnet fungerar och hitta metoder och verktyg för att hjälpa barnet i verksamheten på förskolan. Du hittar mycket material och tips riktade till förskolepersonal på www.fasportalen.se
Det är viktigt att ha en samsyn kring barnet, att alla arbetar utifrån samma strategi, även i hemmet. Samla gärna arbetslaget och diskutera dina misstankar. FAS-föreningens studiematerial Första [FASD]hjälpen kan vara till stor nytta. Om det är möjligt att involvera familjen som barnet lever med är det positivt!
Du är alltid välkommen att ställa frågor här i chatten, du kan också maila till FAS-föreningen eller boka en tid för telefonrådgivning, kontaktuppgifter hittar du längst ner här på sidan. Lycka till!