FAS-föreningen svarar

Allmänna frågor om alkoholrelaterade fosterskador besvaras av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar på vardagar.


FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men ock… Läs mer

Annika - 2020-09-09 19:47
Är det farligare för någon som fas själv att dricka alkohol?
A
FAS-föreningen - 2020-09-10 11:36
Hej och tack för din fråga. Om man har FAS har man skador på hjärnan och den kan därför vara känsligare än normalt. För att hjälpa hjärnan att fungera så bra som möjligt är det viktigt att ta hand om den. Bäst är om man ser till att hjärnan får tillräckligt med näring och vila och inte utsätts för påfrestningar i onödan. När man dricker alkohol blir det påfrestningar på hjärnan och det är därför bra att vara försiktig, eller helst undvika alkohol helt.
Annika - 2020-09-09 19:44
Är det lika risk fullt att dricka alkohol under hela graviditeten? ( skadar bara ett glas bubbel ?)
A
FAS-föreningen - 2020-09-09 19:59
Ja det kan bli skador under hela graviditeten, du kan läsa ett mer utförligt svar på den frågan i expertchatten där Ihsan Sarman har besvarat den.
Förmodligen skadar inte ett glas bubbel, men ingen vet säkert och därför är det alltid bättre att avstå helt från alkohol när man väntar barn.
Annika Andersson - 2020-09-09 19:18
Vad kan jag som förskollärare göra om jag misstänker att ett barn 4 år på förskolan har fasd ? ( lever ej med biologiska vårdnadshavare)
AA
FAS-föreningen - 2020-09-10 11:31
Tack för din fråga Annika! En bra början är alltid att försöka få så mycket kunskap som möjligt om hur barnet fungerar och hitta metoder och verktyg för att hjälpa barnet i verksamheten på förskolan. Du hittar mycket material och tips riktade till förskolepersonal på www.fasportalen.se
Det är viktigt att ha en samsyn kring barnet, att alla arbetar utifrån samma strategi, även i hemmet. Samla gärna arbetslaget och diskutera dina misstankar. FAS-föreningens studiematerial Första [FASD]hjälpen kan vara till stor nytta. Om det är möjligt att involvera familjen som barnet lever med är det positivt!
Du är alltid välkommen att ställa frågor här i chatten, du kan också maila till FAS-föreningen eller boka en tid för telefonrådgivning, kontaktuppgifter hittar du längst ner här på sidan. Lycka till!