FAS-föreningen svarar

Allmänna frågor om alkoholrelaterade fosterskador besvaras av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar på vardagar.


FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men ock… Läs mer

Tessan - 2021-10-06 08:58
Hej!
Jag undrar hur det går till när en vuxen individ som inte har diagnos FASD men som tror sig ha det vill bli utredd? Är det möjligt att göra det i vuxen ålder? Sen vet jag inte om ni har svaret på det men undrar om en diagnos inom FASD kan vara en grund för lönebidrag?
T
FAS-föreningen - 2021-10-06 12:21
Hej Tessan,
för att utreda eventuell FASD behöver man först och främst samla in så mycket underlag som möjligt. Finns det utredningar från barndomen, journaler från vården och annat som kan styrka vilka svårigheter som funnits under uppväxten. Finns det även någon dokumentation på att din biologiska mor druckit under graviditeten så är det bra.
Utöver det som samlats in ska en bred neuropsykiatrisk och medicinsk samt psykologisk utredning göras.
Om du själv har möjlighet att samla information som beskriver varför du misstänker FASD är det bra.
När det gäller lönebidrag så är det, som du säkert vet, Arbetsförmedlingen som beslutar om det. FASD är inte automatiskt grund för att en arbetsgivare ska få lönestöd för att anställa. Om man gjort en utredning om FASD så finns det dock oftast tillräckligt med underlag för att arbetsförmedlingen ska kunna göra rätt "kodning" och bevilja lönestöd i någon form.
Jag hoppas du fått svar på dina frågor och du är välkommen att höra av dig till FAS-föreningen om du har andra funderingar.
/Katarina Wittgard
Marie - 2021-09-23 08:54
Vad kan man få för hjälp när man är myndig och har FAS? Vi är oroliga över hur vår adopterade 17 åring med FAS ska klara det dagliga livet med jobb, ekonomi, kost m m när han blir myndig? Idag ser vi till att det fungerar med skola/lärlingsplats, mat, ekonomi m m. Konsekvenstänk fungerar dåligt och ibland känner vi att vi inte orkar rädda upp situationer som sker dagligen p g a detta. Vi har inte tagit någon hjälp från Socialtjänsten tidigare.
Mvh från trötta föräldrar:)
M
FAS-föreningen - 2021-09-23 11:19
Hej Marie,
De frågor du ställer är aktuella för många föräldrar till barn med FAS/FASD! Hjälp från myndighetshåll förutsätter att man vill ha hjälp och har någon slags insikt i att man behöver det. Det är sällan ungdomarna har det. I praktiken är man då utestängd från att hjälpa barnet efter 18-årsdagen. Mitt första råd är därför att förbereda så att ni kan få fullmakt och därmed möjlighet att hjälpa sonen efter 18-årsdagen. Så kallad generalfullmakt finns att ladda ner på flera ställen på nätet. Utöver den kan man behöva ha fullmakt på apoteket, och likaså för hälso- och sjukvård samt myndigheter som Försäkringskassa och arbetsförmedling. Just de två sista är viktiga.

Vilken hjälp man kan få från Socialtjänsten och andra "skyddsnät" varierar beroende på individuella förutsättningar och behov. Du är välkommen att boka en tid för telefonrådgivning om du vill diskutera det närmare. Maila info@fasforeningen.nu och lämna telefonnummer bara.
/Katarina Wittgard
FASD-rådgivare
Annika - 2021-08-03 12:55
Hej,
Har två frågor.
Tycker det är svårt att förstå skillnaden på FAS och FASD. Kan ni förklara på ett enkelt sätt?
Om ett barn på ca 10 år fått diagnosen ADHD och man misstänker att det kan vara FAS(D)- kan denna diagnos ersätta den första eller kan barnet ha både ADHD och FAS(D)?
Barnet ska även utredas för autism snart- ska vi lägga till utredning med misstanke för FAS(D) då med?
Har BUP kunskap om denna diagnos?
Tack på förhand :-)
A
FAS-föreningen - 2021-08-03 15:45
Hej Annika,
jag ska försöka förklara.
FASD är en paraplybeteckning och omfattar alla skador som kan uppstå på ett foster på grund av alkohol. Det är ingen medicinsk diagnos utan en beteckning som används över hela världen.
Ett barn som föds med skador och uppfyller vissa bestämda kriterier kan få den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Då ska det finnas dokumenterat att mamman druckit alkohol under graviditeten och barnet ska ha symtom från centrala nervsystemet, hämmad tillväxt och specifika ansiktsdrag. Alla tre måste vara uppfyllda för diagnos.
De flesta barn som har skadats av alkohol under fostertiden uppfyller inte kriterierna för FAS, men de kan ändå ha samma behov av hjälp och stöd som ett barn med FAS.
FASD/FAS grundar sig alltså på orsak till de funktionsnedsättningar barnet har, det vill säga exponering för alkohol under fostertiden. ADHD, autism med flera andra diagnoser baseras enbart på symtom.

Symtom kan förändras under livet, bli mer eller mindre påtagliga. En symtomdiagnos (t.ex. ADHD) som ställts under barndomen kan omprövas efter några år, eller i vuxen ålder och eventuellt uppfylls inte kriterierna för diagnosen längre. Om man ändå har svårigheter är det en fördel att man redan har konstaterat FASD, det finns ju alltid kvar.

Angående kunskapen hos BUP så varierar det kraftigt hur mycket kompetens man har. I de flesta fall vet man väldigt lite.
Jag hoppas du fått svar på dina frågor, du är alltid välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!
/Katarina Wittgard
FAS-föreningen - 2021-06-10 22:54
Nedanstående frågor är besvarade av Dr Ihsan Sarman som presenteras närmare här: https://www.fasportalen.se/Om-oss/Kompetensn%C3%A4tverk/Ihsan-Sarman
S - 2021-06-10 11:06
Hej, har läst att ev. organskador och synliga skador från alkohol sker främst under första trimestern och funktionsskador senare i graviditeten. Betyder det att det går det att upptäcka ev. skador i tidig graviditet via ultraljud? Tack på förhand
S
FAS-föreningen - 2021-06-10 22:52
Denna fråga kan inte besvaras på ett enkelt sätt eftersom skademekanismen för embryot är en komplex process. Den följer inte den s.k. ”allt eller inget” lagen som det är inom fysiken. Där utlöses ett svar när ett tröskelvärde uppnås.
Så renodlat är det inte i biologiska organismer. Alkoholexponering är en av andra faktorer. Närvaro av vissa gener kan vara skyddande och förekomst av andra gener kan istället underlätta för skada. Det har man sett på djurforskning att vissa individer som exponeras för alkohol undgår uppenbar skada medan andra drabbas. De befintliga generna kan också vara olika aktiva så att det kan hindra eller påskynda skada vid alkoholexponering.
Vad man vet är att embryo veckorna 3-5 (efter befruktning) är en känslig period för potentiella skador. Under den tiden sker s.k. ”grodbladsdifferentiering” dvs urhjärnan formas från stamceller. Vad som har visats i forskningen är att alkohol är en potentiell teratogen just då och kan störa denna process och resultera att nervceller dör i olika omfattning. Därför inträffar de strukturella missbildningarna under första trimestern. De celler som har skadats kan leda till att grunden för nervcellernas nätverk bygge blir otillräcklig.
Nu är det så att denna tid är också mycket dynamisk då det bildas nya celler. Därför den skada som ev har skett kan kompenseras av pågående tillväxt av nya celler förutsatt att alkoholexponering upphör i fortsättning.

Att föra fram detta budskap är mycket utmanande. Du är inte ensam om med det alkoholkonsumtions mönster som du beskriver. Men de flesta upphör också med alkoholen så fort de får vetskap om sin graviditet, gud ske lov.
Artikeln i LT är ett referat av olika vetenskapliga rön och därför var det viktigt med att sprida denna information. Syftet är varken skuldbelägga eller oroa. Tyvärr kan oro ändå uppstå men man kan inte heller undanhålla viktig forskningsinformation. I slutändan vill man nå dit där dessa kunskaper befästs över tid så att framtida graviditeter sker under mer skyddande förhållanden.

Du frågar också om man kan upptäcka skador med u-ljud. Man kan inte se specifikt något som är typiskt för alkoholskada allmänt med nuvarande teknik. Man kan däremot se om fostret är tillväxthämmad men det kan finnas andra orsaker bakom detta. Om man inte ser någon avvikelse i u- ljud betyder det att man inte ser stora strukturella missbildningar. Mindre avvikelser går för det mesta ej upptäcka.

Efter första trimestern är organen färdig anlagda och därför uppstår inte strukturella missbildningar då. Det som utmärker tredje trimestern är att hjärnans nätverk mellan nervceller uppbyggs. En välutvecklad nervcells nätverk är grunden för en bra kognitiv förmåga. Skulle fostret exponeras för alkohol endast då och inte i början av graviditeten uppkommer funktionella brister hos barnet men inga strukturella missbildningar.

Jag hoppas att jag har kunnat bringa mer klarhet i denna komplexa fråga.
Jag tänker mig att du har gjort det bästa genom att sluta dricka alkohol efter upptäckten av din graviditet. Då har du skapat bästa förutsättningar för din graviditet 2,5 vecka efter befruktningen. I ditt fall kan jag tycka att den viktiga groddblads differentieringstiden har legat med marginal utanför exponerings riskzonen
Med vänliga hälsningar
Ihsan Sarman
S - 2021-06-09 14:24
Hej,
läste i Läkartidningen att fostret är som mest känsligt för alkohol från 3-4 veckor efter befruktning och framåt: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/12235/LKT0924s1628_1629.pdf
Jag är medveten om att alkohol helst ska undvikas under hela graviditeten, men jag undrar om denna fakta kan lugna en orolig själ som konsumerat ganska rikligt med alkohol t.o.m. ca 4 dagar efter BIM (ca 2 1/2 veckor efter befruktning). Tack på förhand
S
FAS-föreningen - 2021-06-10 22:55
Frågan finns besvarad i Ihsan Sarmans inlägg ovan.
Helene - 2021-05-07 15:02
Hej! skriver ett examensarbete och har använt mig av en av era texter som Överläkare Ihsan Sarman skrivit om Narkotika. Men skulle behöva ett årtal när jag ska referera till texten i mitt examensarbete. Finns inget senast uppdaterat på eran sida. Går det att fram ett årtal texten skrivits?
H
FAS-föreningen - 2021-05-10 10:19
Hej Helene! Det tar vi till oss och kommer att åtgärdas inom kort. Sidan om narkotika är uppdaterad 2019-03-16.
Hälsningar Else, webbadministratör
orolig pappa - 2021-04-16 12:49
Hej, jag har en dotter som är adopterad, hennes biologiska mamma sägs ha använt droger, vilka konsekvenser kan vår flicka ha fått av det?
Vi märker tendenser som påminner lite om ADHD.
op
FAS-föreningen - 2021-04-16 13:58
Hej op, olika droger påverkar fostret på olika sätt, du kan läsa om det på www.fasportalen.se under rubriken Forskning. Det kan vara bra att tänka på att det inte är ovanligt att det funnits såväl alkohol som läkemedel med i bilden, förutom droger.
/Katarina Wittgard, FAS-föreningen
J - 2021-04-15 23:26
Hej jag har precis fått reda på att jag är gravid och att fostret än så länge utvecklas som det ska. Jag är i v7 och har fram tills nu druckit alkohol mer eller mindre dagligen, tagit droger kontinuerligt kanske 3 dagar i veckan både innan och under graviditeten (pga ovisshet om att jag var gravid).. Kokain, tjack, extacy, gräs, hash, inga mängder av något men relativt ofta.

Om jag slutar helt med allt från och med nu, tror ni att fostret lider hög risk för skador?

Tack på förhand
J
FAS-föreningen - 2021-04-16 11:01
Hej J
Det är omöjligt att säga exakt hur hög, eller låg, risken för skador är för just dig. Varje kvinna och varje foster är unikt. Självklart är det inte bra för något foster att utsättas för alkohol, tobak och droger. Jag är dock inte medicinsk sakkunnig och vill inte spekulera, jag rekommenderar dig istället att prata med din barnmorska.
/Katarina Wittgard, FAS-föreningen
Eva R - 2021-02-22 18:11
Hej, jag är ny här. Vilket bra forum. Om man har konstaterad FAS räknas det som hjärnskada eller npf eller intellektuellt funktionshinder eller beror det på vilka symtom man har? Har man alltid rätt till LSS om man har konstaterad FAS? Om man har FASD har man inte rätt till lss automatiskt då men kan då få hjälp för ADHD t ex om man har det på köpet? Vad mer brukar man få hjälp med om man har "bara" FASD.
ER
FAS-föreningen - 2021-02-23 10:32
Hej Eva,
det är en viktig fråga du ställer.
FAS ger ingen automatisk rätt till LSS, men oftast har man då en eller flera tilläggsdiagnoser som gör att man är berättigad till insatser enl. LSS. Det är alltid symtomen som avgör vilken hjälp man har behov av och har rätt till. Fosterskador av alkohol ger ju väldigt olika problematik hos olika individer.
Det är viktigt att känna till att man har rätt till hjälp och stöd även om man inte har rätt till insatser enligt LSS. Det är då istället socialtjänstlagen, SoL, som styr och där finns inte begränsningar till någon viss diagnos.
Det är svårt att svara på vad man brukar få hjälp med om man har FASD, det kan vara väldigt mycket olika saker, en del behöver omfattande insatser och andra bara stöd i enstaka situationer. Under uppväxten handlar det ofta om hjälp och stöd i skolan, medan det i vuxen ålder kan handla om att behöva hjälp att sköta ekonomi och dagliga livsföring. Många behöver också insatser från psykiatrin av olika slag.
/Katarina