FAS-föreningen svarar

Allmänna frågor om alkoholrelaterade fosterskador besvaras av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar på vardagar.


FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men ock… Läs mer

Anonym - 2022-12-01 20:14
Hej. Jag är i gravid vecka 5 och fick precis reda på det. Jag har druckit i snitt 1.5-2 glas vin/alkohol per vecka. (Närmare bestämd 5 glas i vecka 3 och 3 glas i vecka 4) Hur kan detta påverka fostret/barnet?
A
FAS-föreningen - 2022-12-05 13:57
Hej, inom forskningen har man påvisat att även små mängder alkohol i tidig graviditet kan påverka fostret. När man talar om forskningsresultat handlar det i detta sammanhang om vad man kan se på gruppnivå, alltså inte hos enskilda individer. Det är därför omöjligt att säga något om hur just ditt foster/barn.

Generellt är det så att ju större mängder alkohol och ju längre tid av graviditeten fostret utsätts, desto större är risken för att skador ska uppstå. Det du beskriver är väldigt små mängder under en kort begränsad tid alldeles i början av graviditeten och det mest sannolika är att fostret/barnet inte har påverkats på något bestående sätt av detta.
Therese - 2022-10-17 19:55
Hej! Om man som vuxen vill utredas för att man troligen har FAS, vart vänder man sig? Psykiatrin?
T
FAS-föreningen - 2022-10-17 21:06
Hej Therese, ja det är psykiatrin du ska vända dig till i första hand. Oftast kan man göra en egen vårdbegäran, kallas ibland egenremiss. Du hittar mer info om det på 1177.
Boel - 2022-05-11 23:25
Hej,
Vårt dotter som är adopterad har diagnosen ADHD och lindrig utvecklingsstörning samt FASD pga biologiska mammans alkoholmissbruk.
Hon slutade med ADHD-medicin för 2 år sedan när skolan tyckte att hon var trött och problemen med besatthet av vissa personer försvunnit.
Sedan 1 år tillbaka uppvisar hon stalkingbeteende mot 2 assistenter på skolan sedan hon känt sig sviken av tidigare kontaktperson. Hjälper det att börja med ADHD-medicin igen eller hur kan vi hjälpa henne ur tvångstankarna?
B
FAS-föreningen - 2022-05-12 11:37
Hej Boel, angående medicinering så är det i första hand en fråga för er läkare, oavsett om man ska avsluta eller påbörja medicinering igen. Men självklart kan vi resonera om det per mail eller telefon utifrån ett föräldraraperspektiv.
När det gäller beteendet du beskriver, att bli fixerad vid en person, så är det inte helt ovanligt. Hur man bäst kan hjälpa henne beror på många faktorer. Till exempel hur medveten hon själv är om sitt beteende, hur fixeringen yttrar sig rent konkret och hur det påverkar henne och övriga omgivningen. Här i chatten är det är svårt att ge några direkta råd, men maila till info@fasforeningen.nu så kan du få personlig rådgivning eller boka en telefontid. Varmt välkommen!
Pia - 2022-02-28 18:00
Hej
Min dotter har Adhd/Dyslexi, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och DCD.
Jag läste i dotterns (16,5 år) journal dör neuro läkaren ställt frågeställning FAS/FASD men hur är det möjligt när jag aldrig druckit alkohol i hela mitt liv?
P
FAS-föreningen - 2022-02-28 21:04
Hej Pia,
varför läkaren har skrivit frågeställningen kan hen förstås bara svara på själv, men en trolig förklaring skulle kunna vara att dotterns symtom stämmer med dem man ser vid FASD/FAS. Har läkaren ingen information om att alkoholexponering är utesluten, så kanske hen tar för givet att du dricker/druckit alkohol. De flesta gör ju det.
Symtomen du nämner kan ha olika bakomliggande orsaker, oftast kan man inte hitta någon förklaring.
Julia - 2022-02-01 16:46
Undrar också om barn med FAS tillhör habiliteringens klientkrets.
J
FAS-föreningen - 2022-02-01 17:06
Om barnet har intellektuell funktionsnedsättning eller autism kan man tillhöra habiliteringen, likaså om det finns rörelsehinder, syn eller hörselskador. Detta är ofta fallet hos barn med FAS, men det räcker inte att ha FAS-diagnosen.
Julia - 2022-02-01 16:40
Hej, har man rätt till LSS om man endast har diagnos FAS? Undrar också om man har rätt till hjälpmedel via kommunens arbetsterapeut?
J
FAS-föreningen - 2022-02-01 16:56
Hej Julia,
man har inte automatiskt rätt till LSS eller hjälpmedel om man har diagnosen FAS. Det beror på att FAS kan ge väldigt olika svårigheter hos olika individer. En del har stora funktionsnedsättningar medan andra klarar sig utan så mycket hjälp.
De flesta med FAS har även andra diagnoser, förutom FAS, och kan på så sätt få rätt till LSS eller hjälpmedel. Det är exempelvis vanligt med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Lindberg Sandra - 2022-01-10 18:00
Hur kan ta reda på om jag har fas
LS
FAS-föreningen - 2022-01-11 21:43
Hej,
för att ta reda på om man har FAS behöver man bli utredd av en läkare med specialistkompetens inom psykiatri och även göra psykologtester m.m. Exakt vart man ska vända sig beror på olika omständigheter, t.ex. i vilken ålder man är och var i landet man bor. Via Vårdguiden 1177 kan man få information om vilka resurser som finns och vilka regler som gäller för att söka vård i olika regioner. FAS-föreningen erbjuder rådgivning per telefon och mail, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan och på FAS-portalen.
Malin - 2021-11-03 15:12
Först tycker jag det låter mycket med cirka 1000 barn eller fler som föds med fosterskador pga av alkohol varje år.
Dricker verkligen så många kvinnor under graviditeten i Sverige?
Jag förstår att många dricker i början och sedan slutar vid vetskap om graviditet men i dessa fall ska det väl vara ganska liten risk för fosterskador?
M
FAS-föreningen - 2021-11-03 22:23
Hej Malin,
ja det kan låta mycket att 1000 barn om året föds med någon form av bestående påverkan av alkoholexponering, men dessvärre är det så det ser ut. Av dessa barn har en mindre andel grava skador, man uppskattar att ett par hundra uppfyller kriterierna för fetalt alkoholsyndrom. Dessa har sannolikt utsatts för ganska stora mängder alkohol.
Exakt hur stor eller liten risken är går inte att svara på. Man vet inte heller om det finns något gränsvärde. Man vet dock att det finns ett tydligt dos-respons förhållande, alltså att ju mer alkohol ett foster utsätts för och ju längre tid det utsätts, desto svårare skador kan uppstå. På samma sätt gäller det motsatta; ju mindre mängder och ju kortare tid fostret exponeras, desto mindre är risken för skador.
N - 2021-10-21 09:34
Hej! Jag åt t.g.i. fridays signature glaze igår och fick efteråt reda på att denna innehåller jack daniels. Jag mejlade livsmedelsverket och frågade om fostret kunde ta skada av detta och fick till svar att det beror på hur glazen är tillagad. Jag har ingen aning om hur glazen är tillagad. Jag är gravid i vecka sju. Kan mitt foster tagit skada av det här?
N
FAS-föreningen - 2021-10-21 10:21
Hej och tack för din fråga.
Det stämmer att det beror på tillagning. Om alkoholen används som smaksättare i en sås används sannolikt någon matsked utblandat i flera deciliter vätska, vilket ger en väldigt låg alkoholhalt. Eftersom det gäller glaze krävs dessutom ganska lång koktid för att vätskan ska reduceras ner till rätt konsistens. Den lilla alkoholmängd som tillsattes från början hinner då koka bort. Ditt foster har med andra ord inte utsatts för risk att skadas av att du åt glazen.
Livsmedelsverket har i år sammanställt en s.k. riskvärderingsrapport där du kan läsa mer om just alkohol i mat under graviditet: https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/l-2021-nr-09-alkoholkonsumtion-under-graviditet