FAS-föreningen svarar

Allmänna frågor om alkoholrelaterade fosterskador besvaras av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar på vardagar.


FAS-föreningen

FAS-föreningen har sedan år 1999 successivt byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörninga… Läs mer

FAS-föreningen - 2021-06-10 22:54
Nedanstående frågor är besvarade av Dr Ihsan Sarman som presenteras närmare här: https://www.fasportalen.se/Om-oss/Kompetensn%C3%A4tverk/Ihsan-Sarman
S - 2021-06-10 11:06
Hej, har läst att ev. organskador och synliga skador från alkohol sker främst under första trimestern och funktionsskador senare i graviditeten. Betyder det att det går det att upptäcka ev. skador i tidig graviditet via ultraljud? Tack på förhand
S
FAS-föreningen - 2021-06-10 22:52
Denna fråga kan inte besvaras på ett enkelt sätt eftersom skademekanismen för embryot är en komplex process. Den följer inte den s.k. ”allt eller inget” lagen som det är inom fysiken. Där utlöses ett svar när ett tröskelvärde uppnås.
Så renodlat är det inte i biologiska organismer. Alkoholexponering är en av andra faktorer. Närvaro av vissa gener kan vara skyddande och förekomst av andra gener kan istället underlätta för skada. Det har man sett på djurforskning att vissa individer som exponeras för alkohol undgår uppenbar skada medan andra drabbas. De befintliga generna kan också vara olika aktiva så att det kan hindra eller påskynda skada vid alkoholexponering.
Vad man vet är att embryo veckorna 3-5 (efter befruktning) är en känslig period för potentiella skador. Under den tiden sker s.k. ”grodbladsdifferentiering” dvs urhjärnan formas från stamceller. Vad som har visats i forskningen är att alkohol är en potentiell teratogen just då och kan störa denna process och resultera att nervceller dör i olika omfattning. Därför inträffar de strukturella missbildningarna under första trimestern. De celler som har skadats kan leda till att grunden för nervcellernas nätverk bygge blir otillräcklig.
Nu är det så att denna tid är också mycket dynamisk då det bildas nya celler. Därför den skada som ev har skett kan kompenseras av pågående tillväxt av nya celler förutsatt att alkoholexponering upphör i fortsättning.

Att föra fram detta budskap är mycket utmanande. Du är inte ensam om med det alkoholkonsumtions mönster som du beskriver. Men de flesta upphör också med alkoholen så fort de får vetskap om sin graviditet, gud ske lov.
Artikeln i LT är ett referat av olika vetenskapliga rön och därför var det viktigt med att sprida denna information. Syftet är varken skuldbelägga eller oroa. Tyvärr kan oro ändå uppstå men man kan inte heller undanhålla viktig forskningsinformation. I slutändan vill man nå dit där dessa kunskaper befästs över tid så att framtida graviditeter sker under mer skyddande förhållanden.

Du frågar också om man kan upptäcka skador med u-ljud. Man kan inte se specifikt något som är typiskt för alkoholskada allmänt med nuvarande teknik. Man kan däremot se om fostret är tillväxthämmad men det kan finnas andra orsaker bakom detta. Om man inte ser någon avvikelse i u- ljud betyder det att man inte ser stora strukturella missbildningar. Mindre avvikelser går för det mesta ej upptäcka.

Efter första trimestern är organen färdig anlagda och därför uppstår inte strukturella missbildningar då. Det som utmärker tredje trimestern är att hjärnans nätverk mellan nervceller uppbyggs. En välutvecklad nervcells nätverk är grunden för en bra kognitiv förmåga. Skulle fostret exponeras för alkohol endast då och inte i början av graviditeten uppkommer funktionella brister hos barnet men inga strukturella missbildningar.

Jag hoppas att jag har kunnat bringa mer klarhet i denna komplexa fråga.
Jag tänker mig att du har gjort det bästa genom att sluta dricka alkohol efter upptäckten av din graviditet. Då har du skapat bästa förutsättningar för din graviditet 2,5 vecka efter befruktningen. I ditt fall kan jag tycka att den viktiga groddblads differentieringstiden har legat med marginal utanför exponerings riskzonen
Med vänliga hälsningar
Ihsan Sarman
S - 2021-06-09 14:24
Hej,
läste i Läkartidningen att fostret är som mest känsligt för alkohol från 3-4 veckor efter befruktning och framåt: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/12235/LKT0924s1628_1629.pdf
Jag är medveten om att alkohol helst ska undvikas under hela graviditeten, men jag undrar om denna fakta kan lugna en orolig själ som konsumerat ganska rikligt med alkohol t.o.m. ca 4 dagar efter BIM (ca 2 1/2 veckor efter befruktning). Tack på förhand
S
FAS-föreningen - 2021-06-10 22:55
Frågan finns besvarad i Ihsan Sarmans inlägg ovan.
Helene - 2021-05-07 15:02
Hej! skriver ett examensarbete och har använt mig av en av era texter som Överläkare Ihsan Sarman skrivit om Narkotika. Men skulle behöva ett årtal när jag ska referera till texten i mitt examensarbete. Finns inget senast uppdaterat på eran sida. Går det att fram ett årtal texten skrivits?
H
FAS-föreningen - 2021-05-10 10:19
Hej Helene! Det tar vi till oss och kommer att åtgärdas inom kort. Sidan om narkotika är uppdaterad 2019-03-16.
Hälsningar Else, webbadministratör
orolig pappa - 2021-04-16 12:49
Hej, jag har en dotter som är adopterad, hennes biologiska mamma sägs ha använt droger, vilka konsekvenser kan vår flicka ha fått av det?
Vi märker tendenser som påminner lite om ADHD.
op
FAS-föreningen - 2021-04-16 13:58
Hej op, olika droger påverkar fostret på olika sätt, du kan läsa om det på www.fasportalen.se under rubriken Forskning. Det kan vara bra att tänka på att det inte är ovanligt att det funnits såväl alkohol som läkemedel med i bilden, förutom droger.
/Katarina Wittgard, FAS-föreningen
J - 2021-04-15 23:26
Hej jag har precis fått reda på att jag är gravid och att fostret än så länge utvecklas som det ska. Jag är i v7 och har fram tills nu druckit alkohol mer eller mindre dagligen, tagit droger kontinuerligt kanske 3 dagar i veckan både innan och under graviditeten (pga ovisshet om att jag var gravid).. Kokain, tjack, extacy, gräs, hash, inga mängder av något men relativt ofta.

Om jag slutar helt med allt från och med nu, tror ni att fostret lider hög risk för skador?

Tack på förhand
J
FAS-föreningen - 2021-04-16 11:01
Hej J
Det är omöjligt att säga exakt hur hög, eller låg, risken för skador är för just dig. Varje kvinna och varje foster är unikt. Självklart är det inte bra för något foster att utsättas för alkohol, tobak och droger. Jag är dock inte medicinsk sakkunnig och vill inte spekulera, jag rekommenderar dig istället att prata med din barnmorska.
/Katarina Wittgard, FAS-föreningen
Eva R - 2021-02-22 18:11
Hej, jag är ny här. Vilket bra forum. Om man har konstaterad FAS räknas det som hjärnskada eller npf eller intellektuellt funktionshinder eller beror det på vilka symtom man har? Har man alltid rätt till LSS om man har konstaterad FAS? Om man har FASD har man inte rätt till lss automatiskt då men kan då få hjälp för ADHD t ex om man har det på köpet? Vad mer brukar man få hjälp med om man har "bara" FASD.
ER
FAS-föreningen - 2021-02-23 10:32
Hej Eva,
det är en viktig fråga du ställer.
FAS ger ingen automatisk rätt till LSS, men oftast har man då en eller flera tilläggsdiagnoser som gör att man är berättigad till insatser enl. LSS. Det är alltid symtomen som avgör vilken hjälp man har behov av och har rätt till. Fosterskador av alkohol ger ju väldigt olika problematik hos olika individer.
Det är viktigt att känna till att man har rätt till hjälp och stöd även om man inte har rätt till insatser enligt LSS. Det är då istället socialtjänstlagen, SoL, som styr och där finns inte begränsningar till någon viss diagnos.
Det är svårt att svara på vad man brukar få hjälp med om man har FASD, det kan vara väldigt mycket olika saker, en del behöver omfattande insatser och andra bara stöd i enstaka situationer. Under uppväxten handlar det ofta om hjälp och stöd i skolan, medan det i vuxen ålder kan handla om att behöva hjälp att sköta ekonomi och dagliga livsföring. Många behöver också insatser från psykiatrin av olika slag.
/Katarina
Linnea - 2021-02-21 22:08
Hej.
Jag råkade dricka ett glas cider (1,5 dl) utan att tänka på att det var alkohol i. Såg sedan att det var 0.3% i den och 10 min efter jag druckit sprang jag till toan och fick ut allt jag hade i min mage. Jag är så sjukt orolig så att det inte är sant. Min man tycker jag är knäpp. Behöver jag vara orolig?
Hälsningar Linnea
L
FAS-föreningen - 2021-02-22 14:44
Hej Linnéa!
Du behöver absolut inte vara orolig. Den ytterst lilla alkoholmängd du druckit har inte påverkat fostret, och har du dessutom kräkts upp det har det inte hunnit tas upp i blodet. Känn dig lugn och lycka till!
/Katarina
Magdalena - 2021-02-04 23:02
Finns det föräldragrupper för fas skadade barn? Tänkte som en fbgrupp tex. Har en 7 årig pojke med många frågor om sina biologiska avlidna föräldrar . När och hur pratar man med barnet om dess bakgrund?
M
FAS-föreningen - 2021-02-05 09:38
Hej Magdalen,
FAS-föreningen har en liten medlemsgrupp på Facebook där man kan utbyta erfarenheter. Det finns nog någon mer grupp/sida där man kan få kontakt.
När det gäller att prata med barnen om deras bakgrund måste svaren på frågorna förstås anpassas efter barnets ålder, men det man i övrigt kan tänka på att svara enbart på det barnet vill ha svar på i stunden. Alltså inga mer ingående förklaringar. Ofta oroar man sig i onödan för hur barn ska reagera och påverkas.
Om du vill ha mer utförligt svar kring just ditt barn är du varmt välkommen att maila till info@fasforeningen.nu
/Katarina
Anita - 2020-11-27 12:33
Hur kan man veta att skadorna är orsakade av just alkohol?
A
FAS-föreningen - 2020-11-27 12:45

Att barnets skador är orsakade av alkohol vet man helt säkert endast om mamman har haft ett dokumenterat missbruk under graviditeten och barnet uppfyller diagnoskriterierna.