Expertchatt – Ihsan Sarman

Här kan du läsa frågor och svar från tidigare chattar med Dr Ihsan Sarman som är nyföddhetsläkare. Har du en fråga nu? I chatten FAS-föreningen svarar kan du alltid ställa dina frågor. Du får svar av FAS-föreningens medarbetare inom 24 timmar.


Ihsan Sarman

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och… Läs mer

FAS-föreningen - 2020-12-02 15:02
Nu avslutar vi dagens livechatt och tackar för intressanta frågeställningar!

Vill du fråga om alkohol- eller drogrelaterade fosterskador? Chatten FAS-föreningen svarar står alltid öppen och du får svar i ett mail!
Ihsan Sarman - 2020-12-02 15:01
Komplettering till frågan hur det går för dessa individer som vuxna.
I USA anser man att ,många inom kriminalvården lider av FAS. Samhället i USA och Sverige står naturligtvis långt ifrån varandra. Men detta säger att barn med allvarliga funktionsstörningar måste upptäckas under barndomen, tidigt och bör få stöd för att de skall hitta sin plats i samhället
Vuxen - 2020-12-02 14:42
De som är vuxna med FAS, vet du något om hur de klarar sig i livet?
V
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:54
Kunskapen om vilka svårigheter som finns kvar när barnen med FASD blir vuxna är begränsad. Beroende på FAS diagnostikens svårighetsgrad har vuxna med FAS svårt att ha en enkel ingång till arbetslivet som ger egen försörjning. Funktionsnedsättningarna gör till exempel att vardagsekonomin blir svår att hantera och att planera vardagen, till exempel med aktiviteter och tider, kan upplevas som mycket svårt. Många vuxna med FASD har problem med psykisk ohälsa och kan därmed vara i behov av psykiatrisk vård. Det är framför allt ångest och depression som många vuxna med FASD lider av och det är vanligt att de medicinerar med antidepressiva mediciner. En psykolog Jenny Rangmar har studerat vuxna med FAS diagnos och fann i sin studie att trots att de här personerna har en livslång sorg över diagnosen som de måste hantera varje dag, berättade många att "de klarar sig bra". De berättade om personer som har haft stor betydelse för dem. Det har varit till exempel stödjande familjehem och engagerade lärare
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:36
Ytterligare en komplettering till frågan om diagnostiken:
Man hoppas att en gång i framtiden kan diagnostiken förstärkas med analys av en biologisk markör som finns som ett stämpel på att alkoholen har orsakat en störning under fostertiden. Denna typ av forskning med olika markörer pågår i Canada och USA. De markörer som man nu har funnit påverkade är de som ingår i vårt immunsvar. Profilen av dessa blir på ett visst sätt efter att ha blivit skadade av alkohol . Jag vågar inte gissa en tid när detta kan användas kliniskt. Det kan finnas även analyser av våra gener som påverkas men även det är på grundforsknings bas
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:26
En Komplettering till frågan om definitionen av FAS.
Definitionen för FASD är lite spretigare då flera tillstånd sorterar under denna term. Det är partiell FAS, alkoholrelaterade neuro beteendestörningar (engelska Alcohol related neuro-developmental disorders). Det sistnämnda överlappar barn med neuropsykologiska beteende problem /funktionsstörningar men om man inte känner till att de är exponerade för alkohol så får man betrakta som endast barn med beteendestörning (exv ADHD, ADD).
Undrande - 2020-12-02 14:21
Kan du berätta lite om hur det går till att utreda ett barn som man tror har fasd?
U
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:45
Jag skall försöka.
Man samlar så mycket data som möjligt från tiden fr graviditet.
Barnets somatiska tillväxt kartläggs (vikt, längd, huvudomfång)
Barnets utseende (ansikte) bedöms enligt de tillgängliga kriterier Graden av utslätning av fåran mellan näsa och läpp, smat graden av läpprödan storlek, ögonspringans längd)
En bedömning av synfunktionen samt ögonbotten undersökning hos ögonläkare
Vissa blodprover tas för att utesluta sjukdomar som kan orsaka litenhet (tillväxthormon, sköldkörtelhormon tester några. Ev får man bedöma njurarnas tillstånd)
Ibland behöver man ta genanalys för att utesluta förändringar i kromosomer som kan ge liknande symptom
Hos äldre barn kan man överväga att göra magnet kamera undersökning av hjärnan.
Sedan får man göra olika neuropsykologiska tester för att kartlägga barnets kognitiva (intelligens), adaptiva (socialkompetens), beteendemässiga funktioner. Språkutveckling, och exekutiva funktioner är viktiga at kartlägga.
Sabina - 2020-12-02 14:03
Är definitionen av FAS likadan i olika länder?
S
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:08
Ja, definitionen av FAS är likadan i olika länder. Det finns strikta kriterier som skall vara ifyllda innan det får kallas FAS.
Moa - 2020-12-02 14:02
Hej, vet du något om hur många barn med alkoholskador det föds i Sverige? Ökar det, eller blir det färre?
M
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:12
Den frågan kan ingen svara exakt på då det inte finns en systematisk kartläggning. Vi har endast de siffror från andra länder att kunna referera till. När det gäller FAS brukar man ange 1 barn per 1000 födda. Svaret på antal barn med alkoholskador är ännu mer oklar: det förutsätter bland annat att man sätter en diagnos utöver FAS, dvs FASD och där finns det andra brister. Men generellt anser man att det finns 10 ggr fler barn som har FAS. Dvs 1 barn per 100
Pelle - 2020-12-02 14:01
Hej!
Jag undrar om det är så att ens barn har FASD relaterade problem, har man någon laglig rätt till stöd då från t.ex. sjukvård eller extra resurser i skolan?
P
Ihsan Sarman - 2020-12-02 14:19
Stöd från sjukvård har alla rätt efter behov. För extra resurser i skolan behövs det en fastställd diagnos med funktionsnedsättning som nedsatt kognition (motsvarande intelligenskvot under 70). De flesta barn med alkoholskador har ej så mycket nedsatt intelligens och därför kan de få kämpa med olika grupper. Det är ett eftersatt område tror jag även om min erfarenhet fr skolområdet är rätt så begränsad
Amanda - 2020-12-01 08:50
Vet du om någon läkare/sjukhus i Gävleborgslän besitter kunskap om FAS/FASD? Så man vet var man kan få rätt hjälp.
A
Ihsan Sarman - 2020-12-02 13:53
Ja barn och ungdomsmottagningen i Mariestad har erfarenheten att utreda barn med funktionsstörningar där FASD är en differential diagnos. Dr Magnus Landgren, psykolog Leif Svensson där har stor erfarenhet. Du kan kontakta mottagningen för att höra den formella gången hur man kommer dit. Jag vet inte nu läget då det har varit omorganiseringar. Troligen behövs remiss från öppenvården som har gjort en första bedömning.
Om du stöter på hinder finns även ögonmottagningen i Sahlgrenska som samarbetar med detta team i dessa frågor. En av läkarna heter Emmelie Gyllencreutz men finns i Skaraborgs sjukhus Skövde